Kad bērns sauc pēc palīdzības…

bērns zvana pa telefonu

Ar skumjām jāatzīst, ka pēdējā laikā ziņu virsrakstus iekaro pārāk daudz skumju ziņu, kuras saistītas ar bērniem. Bērni, kas pazuduši, atņemti vecākiem, klīst pa ielām, atstāti bez uzraudzības un necilvēcīgos apstākļos… Gandrīz katru dienu pa vienam ziņu virsrakstam.

Apmeklējot portālu TvNet atklāju, ka ir pat speciāla sadaļa ar nosaukumu “Bērni vienaldzībā”. Tieši šajā sadaļā ir apkopotas visas ziņas, kādas jau minēju iepriekš, viss negatīvais, viss, kas liecina – ir pārāk daudz bezatbildīgu vecāku.

Pārlapojot ziņu portāla piedāvātos virsrakstus paveras šausmīga aina – seksuāla vardarbība pret bērniem, nolaidība, vienaldzība no vecāku puses. Un tas taču vēl nav viss. Ne jau viss, kas notiek mums apkārt, ir šeit publicēts. Kā tad Valsts policijas oficiālie ziņojumi, kas ne visi nokļūst uzreiz medijos? Rīgas pašvaldības policija, piemēram, ik pa laikam savos sociālo tīklu kontos ievieto pa kādam video. Un atkal jāsaka, ka pēdējā laikā parādījušies vairāki gadījumi, kad policija atņem mazus bērnus vecākiem, kuri publiskā vietā lieto alkoholu. Uz policista jautājumu mazajam, vai viņš grib ēst, atbilde ir vien vārgs .

Tās ir sabiedriskas vietas, kur ik viens garāmgājējs var pamanīt notiekošo, ziņot policijai. Vai policija vienkārši patrulējot pamana pārkāpumu un izdodas izglābt nabaga bērnus, kuri izvilkti laukā no mājas, lai pievienotos vecāku izklaidēm.

Visskumjāk jau paliek tad, kad iedomājamies, cik šādu ballīšu notiek aiz māju sienām, aiz slēgtām durvīm, nevienam neredzot. Cik daudz mazu bērnu ir pakļauti cigarešu dūmiem, alkohola dvingai, badam un agresijai. Cik daudziem ir jānoskatās, kā sit viņu vecākus, jānoskatās netiklās darbībās un jāizcieš vēl kādas sāpes arī uz savas ādas.

Un ne vienmēr apkārtējie neko nenojauš. Parasti jau nojauš, jo kā tad var neko nepamanīt dzīvojot tepat aiz sienas. Tas ir liels noziegums – zināt, bet izlikties neko neredzam. Varbūt ja kāds lieku reizi pazvanītu policijai un paziņotu, ka aiz kaimiņu sienas kārtējo reizi dzird raudam bērnus un pieaugušos lustīgi svinam dzīvi, tad attiecīgie dienesti būtu informēti un zinātu, kāda ir situācija šai ģimenē. Tomēr nē. Cilvēki norij krupi un klusē. Jo negribas jau jaukties svešās ģimenēs. Kaut vajadzētu. Tiešām ir situācijas, kad vajadzētu jaukties.

Ko darīt? Kam ziņot? Kā rīkoties?

Bērnu tiesību aizsardzības likums paredz, ka katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un citu bērnu drošību un ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot policijai, bāriņtiesai vai citai bērnu tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību pret bērnu vai citādu viņa apdraudējumu vai viņa tiesību pārkāpumu.

Ja nevēlaties, ka kaimiņš uzzina, kas par viņu informējis atbildīgās institūcijas, ziņotājs var palikt anonīms. Tāpēc nevajadzētu baidīties no sazināšanās ar valsts institūcijām.

Jāatceras, ka ziņošana sociālajam dienestam vien nenozīmē, ka tūliņ kāds ieradīsies un atņems ģimenei bērnus. Katrs iesniegums un ziņojums tiek rūpīgi pārbaudīts, ģimene tiek apmeklēta, tiek dots laiks, lai labotos, lai uzlabotu apstākļus. Tomēr katrs vecāks ir pelnījis arī otro iespēju.

Kur zvanīt?

  • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai – 67359128.
  • Policijai – 112.
  • Tuvākajam pašvaldības sociālajam dienestam.
  • Tuvākajai bāriņtiesai.

Mīļie vecāki, uzraugiet savas atvases, esiet blakus. Vecākiem ir jābūt atbildīgiem, jāparedz vairāki soļi uz priekšu, jo bērns, lai cik mazs, lai cik patstāvīgs un prātīgs, ir bērns. Bērns ir lielākā dāvana tētim un dāvana mammai. Rūpējieties par savu dāvanu, jo viņš ir atkarīgs no jums! Dāvana tētim (https://www.lieliskadavana.lv/) ir laimīga ģimene, kas turas kopā, dāvana mammai – veseli bērni un saticība.

Mīliet viens otru un neatstājiet nelaimē. Tāpat neesiet vienaldzīgi, ja redzat, ka citās ģimenēs notiek netaisnības. Jums IR tiesības iejaukties.

You may also like